Gemeente Amsterdam - OR/OC: Doe jij mee?

In opdracht van e-Democracy maakten we een leuke video om de medewerkers van de gemeente  Amsterdam te interesseren voor de OR (de ondernemingsraad). In deze video vertellen medewerkers over hun persoonlijke motieven om betrokken te zijn in de raad of in één van de onderdeelcommissies (OC). Ook de gemeentesecretaris benadrukt in deze video het belang van betrokkenheid en besluitvorming. De video wordt ingezet om collega’s te motiveren zich verkiesbaar te stellen en werd door alle betrokkenen enthousiast ontvangen.

Opdrachtgever: e-Democracy