Grondbalans - Rotterdam - Hergebruik Zand

Wij mochten wederom voor Grondbalans op pad en dit keer hebben we gedraaid in Rotterdam. Om de bodem op te hogen en bouwrijp te maken heeft Grondbalans 2.500 m3 secundair zand, per schip, vanuit Beverwijk aangeleverd. Met een drone konden we  het  transport vanaf het schip naar de eind locatie in de Waalhaven heel mooi volgen. Het werk van Grondbalans is na afloop van een project ‘onzichtbaar’ geworden. Met deze video’s wordt het aandeel van Grondbalans in een (bouw)project tastbaarder. 

Scenario en regie: Petri Brink