CTBB - Werkzaamheden infrastructuur

CTBB is een civiel technisch bureau. Zij verricht werken aan de infrastructuur in binnen- en buitenruimten.
Februari 2021 startte zij een nieuw project in Waddinxveen waarbij zij de gehele boven- en ondergrondse infrastructuur verzorgen. Wij brachten hun werkzaamheden in beeld. Half juni komen wij weer terug bij dit project en de infrastructuur zal dan zichtbaarder zijn.

Opdrachtgever: CTBB
Gehele videoproductie: Petri Brink