CTBB - Werkzaamheden infrastructuur

CTBB is een civiel technisch bureau. Zij verricht werken aan de infrastructuur in binnen- en buitenruimten.
Februari 2021 startte zij een nieuw project in Waddinxveen waarbij zij de gehele boven- en ondergrondse infrastructuur verzorgen. Wij brachten hun werkzaamheden in beeld.

Half september kwamen wij weer terug bij dit project. De infrastructuur begint zichtbaar te worden en de grond wordt gereedgemaakt voor het creëren van de vloeren.

Opdrachtgever: CTBB
Gehele videoproductie: Petri Brink